zm_ndd

Çarşamba

işteyinesabahsimitçiçocuklarbağırıyoren
anlaşılmazsesleriyletekistediğimhuzurza
tenherşeyihalletmişolmakdemekolanhuz
urbiryerdesökükoluşmuşsaarkasıgeliyor
muhakkakominikyırtıkkocabirdeliğedönü
şüyorfarkettirmedenyamamakyadaatmak
yapabileceklerinyanihiçbirşeyeskisigibiolm
uyoreskisiibiolmasınönemlideğileskininçok
idealolduğunusöyleyememzatensadecehuz
urolsun

amahuzurodeliktenkaçıpgidiyor

Etiketler: