zm_ndd

Perşembe

“yine ilk kez kuzey amerika’da denenmiş olan bilgisayarı orta çağdaki mekanik saatin devamı olarak gösteren sınıflandırma da şüphe uyandırıcıdır. Elbette her ikisi de insanın dünyayı algılamasını değiştirdi ve böylece yeni gerçeklikler yarattı. Ancak bilgisayarlar saatlerden temelden farklıdır. Her şeyi bir anda işleme kapasitesine sahip bilgisayarlar, zaman bilinci yaratmaktan ziyade zaman bilincinin kaybına neden olurlar. Zamanı ifade ettikleri semboller, mekanik saatlerde ‘24 saat boyunca’ ilerleyen analog ibreler değil, talep üzerine, kesik kesik satırlarda parıldayan ‘dijital’ sinyallerdir. Ekranları yuvarlak dünyaya, rakamları da parmağa benzemediği gibi, tekil zaman noktaları da an’a tekabül etmez; zamanın akışı insanların yaşam öyküsüyle paralel değildir artık.
lawrence_lawry

Saniye 1974’ten bu yana atom titreşimlerine göre ölçülüyor ve her saniye, ancak bilgisayarlar ile sayılabilen bir milyar nanosaniyeye bölünüyor. İnsanların toplumsal ilişkilerine göre tasarladıkları zaman sembolleri mi bunlar hâlâ? Biz artık atom çağında yaşıyoruz, takvim çağında değil.”


arno borst,
computus,
dost, 1997.
photolawrencelawry

Etiketler: