zm_ndd

Pazar

yapmakistemediğim
şeylerinhepsiniyaptım
duymakistemediğimşey
lerinhepsiniduydumsusma
kistemediğimkadarsusuyoru
mşimdidurgunamabeniacıması
zcaiçinealmışdenizinenkıyısızyer
lerindenbirindeenyüzmesizhalimle
yatıyorumyüzmeyeçalışmakacıveriy
oryüzebilsemkurtulacağımyüzmeyidü
şünmekdayanılmazacıveriyoryüzmeger
ekliliğivücudumugüçsüzleştiriyorvücudum
usaransuyunminikminiksalındırımlarıylaanlı
kyattığımsüreboyuncasürekliamaaslındaanlıkh
uzurparçalarıylayaşamamiçingereklimalzemeyisa
ğlıyorumsonrasınıdüşünmüyorumdüşündüğümzama
nlardabeynimkıvranıyorsonrasınıngetireceklerinebeng
itmiyorum-------deniz-----götürüyor-------yavaş-------yavaş

Etiketler: ,