zm_ndd

Cumartesi

zamanı (kabaca)insan ve doğa zamanı olarak da tasnif edebileceğimizi kabul ediyorsak insan zamanında da 'toplumsal' ve 'kişisel' şeklinde alt bir tasnife gidebiliriz.
takvim için de, insanın diğerleriyle beraber ve gittikçe büyüyen bir dünyada yaşıyor oluşunun, aynı zamanda dünyanın işleyişini sistematize ederek onunla uyuşma arayışının bir sonucu diyebiliriz.
tevrat(tora)'ın ilk bölümünden, ilk günün oluşumuna dair bölüm belki de bizi takvime götüren yola atılmış ilk adımı anlatır:

"tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. ışığa "gündüz", karanlığa "gece" adını verdi. akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu."

"tanrı şöyle buyurdu: "Gökkubede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin." ve öyle oldu. tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı yarattı."

yaratılış I
ve ayrıca Kuran'dan bazı ayetler de yine takvime dair izler taşıyor:
"Şafağı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur! O geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı zaman ölçme birimi yaptı. Bu, üstün iradeli ve her şeyi bilen Allah'ın düzenlemesidir." en'am, 96

"Güneşi bir aydınlık, ayı da bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır."
yunus,5

"Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. "
tevbe, 36

"Gece ile gündüzü varlığımızın ve yetkin gücümüzün iki ayeti, iki somut göstergesi olarak yarattık. Sonra Rabbinizin lütfu peşinde koşasınız ve yılların sayısı ile takvim hesabını bilesiniz diye geceyi karartarak gündüzü aydınlık yaptık. Her konuyu ayrıntılı biçimde anlattık."
isra, 12

Etiketler: