zm_ndd

Cuma

yağmursayıklamaları

"meleklerbirdemirparçasınınüzerineoturmuşherbiribirdamlaatıyor
aşağıyaişteyağmurbununiçinyağıyorbenyağmurubununiçin
seviyorumyağmuryağıyorveevimizintahtadanolduğunu biliyorsunuzkibritgibiiçiçegeçmiştahtadan""bugün
yalnızyağmuratahammüledeceğimtaboğazıma
kadarçıkandeliyağmuratüyümehorozdançok
itimatedeceğimitimatedeceğimşubelalı
yağmura""yağmurbenigötürecek
yoksabeni""sizdahabirbaşlangıç
biledeğilkenyağmurbaşlamıştı"
"dinleyağmurudinleteselli
bultürküsündenherşey
olurherşeybüyür
herşeygeçer
hayatkalır"

Etiketler: